Afbestillingsregler

(En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion til formål, som overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige).

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.
Tilbagekaldelsesfristen er fjorten dage fra den dag

  • du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse, hvis du har bestilt en eller flere varer som en del af en ensartet ordre, og disse leveres ensartet.
  • den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, har taget eller har taget de sidste varer i besiddelse, hvis du har bestilt flere varer som en del af en enkelt ordre, og disse leveres separat.
  • Den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget den sidste delforsendelse eller det sidste stykke i besiddelse, hvis du har bestilt varer, der leveres i flere delforsendelser eller stykker.

For at udøve din fortrydelsesret skal du sende os

3D hånddesign
Michael Wartini
Tannenstr. 118
42283 Wuppertal
E-mailadresse: info@3dhanddesign.de
Telefon: +49/202/2995415
Fax: +49/202/2995416

ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax, telefon eller e-mail) om din beslutning om at ophæve denne kontrakt. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelsen

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling.

Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på 14 dage.

Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes tilstand, egenskaber og funktion.

Årsager til udelukkelse eller udløb

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler

  • til levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og for hvis fremstilling forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse er afgørende, eller som er klart tilpasset forbrugerens personlige behov.
  • til levering af varer, der hurtigt kan blive ødelagt, eller hvis udløbsdato hurtigt vil blive overskredet.

Fortrydelsesretten udløber før tid i tilfælde af kontrakter

  • for levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke kan returneres, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen.
  • for levering af varer, hvis disse på grund af deres beskaffenhed er blevet uadskilleligt blandet med andre varer efter leveringen.

Eksempel på annulleringsformular

Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne annulleringsformular (som et PDF-dokument).