Generelle vilkår og betingelser

Forbundsrepublikken Tysklands lovbestemmelser finder anvendelse.