Allmänna villkor

Förbundsrepubliken Tysklands rättsliga bestämmelser gäller.