• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Verklaring over gegevensbescherming (Privacy Policy)

Wij nemen het beschermen van persoonlijke gegevens serieus. Bijzondere aandacht van de privacy bij het verwerken van persoonlijke gegevens is een belangrijk gegeven. Persoonlijke gegevens worden volgens de bepalingen van de landelijke wet op de bescherming van persoonsgegevens gebruikt; de eigenaar van deze website heeft een geheimhoudingsplicht. Deze websites kunnen links naar websites van andere aanbieders bevatten, waarop deze verklaring van de gegevensbescherming niet van toepassing is. Meer belangrijke informatie kunt u vinden in onze algemene gebruikersvoorwaarden.

1. Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens; dit is informatie die kan worden gebruikt om achter de identiteit te komen. Hieronder valt informatie zoals de juiste naam, adres, postadres of telefoonnummer. Informatie die niet direct met de identiteit in verbinding kan worden gebracht (zoals bv. favorieten websites of het aantal gebruikers van eens site) vallen hier niet onder.
Men kan onze online aanbiedingen in principe zonder bekendmaking van de identiteit gebruiken. Indien men zich besluit te registreren en dus als lid aanmeld (geregistreerde gebruiker), dan kan men bij het individuele gebruikersprofiel persoonlijke informatie opgeven.
Het opgeven van deze persoonlijke gegevens is geheel vrijwillig.
Omdat wij proberen voor het gebruik van het aanbod zo weinig mogelijk gegevens te gebruiken, is voor het registreren alleen de naam noodzakelijk. Onder deze naam is men als lid bekend. Dit hoeft niet uw echte naam te zijn. Wij hebben ook het e-mail adres nodig waar het paswoord naartoe moet worden gestuurd. In verband met de toegang tot onze sites worden servergegevens (bv. IP-adres, datum, tijd en bekeken sites) opgeslagen. de persoonlijke gegevens worden niet verwerkt. De statistische verwerking van anonieme gegevens blijft voorbehouden.
Wij gebruiken de persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de websites en voor het klantenbeheer alleen in de daarvoor gebruikelijke omvang. Bovendien worden persoonlijke gegevens alleen opgeslagen, als deze vrijwillig worden opgegeven.

2. Doorgeven van persoonlijke gegevens
Wij gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor deze website.
Wij geven deze informatie niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden door. Mocht er in het kader van de opdracht-gegevensverwerking, gegevens aan de dienstverlener door worden gegeven, zijn deze aan de landelijke wet op persoonsgegevens bescherming, aan andere wettelijke voorschriften en aan deze Privacy Policy gebonden.
Het doorgeven of overbrengen van persoonlijke gegevens aan staatsinstellingen en overheidsdiensten volgt alleen na dwingende rechtsvoorschriften.

3. Instellen van cookies
Wij stellen cookies - kleine bestanden met configuratieinformatie - in.
Zij helpen daarbij, gebruikerseigen instellingen te achterhalen en speciale gebruikersfuncties te realiseren. Wij inventariseren geen persoonlijke gegevens via de cookies. Enkele functies van de website zijn ook zonder cookies in te stellen, echter enkele gebruikers gedefinieerde eigenschappen zijn dan niet beschikbaar.

4. Kinderen
Personen jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van de ouders of verzorgers geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven. Wij vragen geen persoonlijke gegevens aan kinderen, bewaren deze niet en geven ze niet aan derden door.

5. Recht op annulering
Indien u ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, kunt u deze altijd laten veranderen of verwijderen. Voor een volledige verwijdering van uw account kunt u zich bij de webmaster melden. Tot aan het moment van verwijdering geleverde bijdragen in forums, commentaar, afspraak aankondigingen en artikelen blijven echter onder omstanden behouden - Informatie hierover kunt u ook vinden in de algemene gebruikersvoorwaarden.

6. Links naar andere websites
3D Hand Design verklaart uitdrukkelijk geen invloed te hebben op de inhoud en de vormgeving van de gelinkte sites. 3D Hand Design distanciert zich hierbij uitdrukkelijk van de inhoud van alle op de website opgetrede links, en maakt deze inhoud uitdrukkelijk niet tot de zijne. Deze verklaring geldt voor alle in de websites voorkomende hyperlinks, getoond of verborgen, en voor de inhoud van alle sites die naar deze hyperlinks leiden.

7. Bijdrage
De bijdragen op onze site zijn voor iedereen toegankelijk.
Voor ze openbaar gemaakt worden moeten bijdragen nagekeken worden of ze gegevens bevatten die niet voor openbaring geschikt zijn. De bijdragen kunnen door zoekmachines gevonden worden en zijn ook zonder doelgericht naar deze website te zoeken, wereldwijd toegankelijk.

Alle beelden en teksten op deze website zijn eigendom van 3D Hand Design®