• All products are added to your cart.

Databeskyttelse

 1. a) Databeskyttelsesansvarlige

3D Hand Design

Tannenstraße 118
42283 Wuppertal
Deutschland

Tel.: +49 (0)202 2995415
E-Mail: [email protected]
Website: www.3dhanddesign.de

 1. Anvendelsesområde af databeskyttelseserklæringen

Nærværende databeskyttelseserklæring gælder for 3D Hand Design koncerne indenfor Europa.

 1. Hvilke data bearbejder 3D Hand Design, og hvor kommer dataene fra?
 2. a) Hvor får 3D Hand Design personlige oplysninger fra?

  Data indsamles af os selv, f.eks. gennem din registrering på vores hjemmeside, annoncering i butikker mm. Eller vi får disse fra tredjepart, som f.eks. via en Amazon eller Ebay ordre eller via Facebook Connect. Udover det kan vi behandle data, som vi har hentet fra offentligt tilgængelige kilder.
 3. b) Hvilke data behandler 3D Hand Design?

  3D Hand Design behandler kun data, som mhp. dataminimeringer, er nødvendige for opfyldelse af kontrakter, opfyldelse af lovmæssige forpligtelser eller i forbindelse med legitime interesser, og kun efter du udtrykkeligt har givet os dit samtykke dertil. Såvidt muligt (pseudo) anonymiserer 3D Hand Design dine data. Læs mere under punkt 12. Beskyttelsesforanstaltninger. 3D Hand Design bearbejder ikke nogen specielle datakategorier tilpasset sine kunder. Art. 9 GDPR.

Personlige data behandlet af 3D Hand Design omfatter:

 • Personlige data som navn, adresse, fødselsdag, fødested, leveringsadresse og destination,
 • Kontaktoplysninger som telefonnummer, e-mail adresse,
 • Data og information relateret til elektronisk trafik som f.eks. IP-adresser, cookies, pixels, osv.
 • Ordrenes bestillingsdata,
 • Reklame- og salgsdata,
 • Data for overholdelse af lovmæssige og offentlige forpligtelser,
 • Data til opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser som kaution eller garanti,
 • Kreditkortdata behandles i en maskeret variant og kun i forbindelse med misbrugskontrol,
 • Andre kontooplysninger kun ved bankindskud og som led i (gen)overførsler.
 1. Til hvilket formål behandler vi data og på hvilket retsgrundlag (begrundelse) gør vi det?

3D Hand Design vil gerne tilbyde dig det bedst mulige produktsortiment og det bedst mulige udvalg af produkter og tjenester, der passer til dine præferencer og interesser. I den forbindelse skal vi også tage hensyn til landespecifikke forhold som sprog, valuta og eventuelt forskellige regler.

Vi behandler dataene ud fra det angivne retsgrundlag og dets relaterede formål.

 1. a) Til opfyldelse af (præ)kontraktmæssige forpligtelser (§ 6 stk. 1 lit. b GDPR)
 •  Opfyldelse af dit købs jf. vores betingelser,
 •  Rådgivning og informationsdeling ved køb,
 1. b) For at beskytte 3D Hand Designs legitime interesser eller dem af en tredjepart (§ 6, stk. 1 lit. f)

  For at kunne tilbyde dig en gnidningsfri indkøbsoplevelse i vores webshop og i vores butikker, samt den bedste service og rådgivning, tjenester - som rejser, sportskurser, konkurrencer og andre arrangementer - samt deltagelse i alle de tilbud, og for at kunne informere dig om produkter, trends, innovationer og tjenester, skal vi indsamle, gemme, behandle og analysere dine leverede data.

I den forbindelse er den retfærdige interesse af 3D Hand Design eller en tredjepart følgende:

 • Gennemførelse af marketingsaktiviteter, især skræddersyet reklame i samarbejde med tredjeparter, f.eks. reklamepartnere,
 • Opsætning af en kundekonto og kundeprofil på 3D Hand Designs hjemmesider
 • Behandling og opbevaring af kommunikationsindhold i form af mails, telefon eller anden kommunikation (f.eks. i tilfælde af klager, anmodninger om oplysninger iht. punkt 6),
 • Udførelse af din ordreafsendelse gennem ordreprocessor, specielt fragt, der med henblik på levering og tracking også kan modtage din e-mail adresse og telefonnummer,
 • Vedligeholdelse af funktionaliteten på vores hjemmeside, vores online butikker og andre online medier der tilhører 3D Hand Design,
 • Analyse af købsadfærd lavet af 3D Hand Design eller dens reklamepartnere,
 • Overvågningsforanstaltninger til beskyttelse af medarbejdere, kunder og ejendomsrettigheder tilhørende 3D Hand Design, dens leverandører og andre partnere,
 • Håndhævelse af retlige krav og forsvar mod uberettigede krav,
 • Foranstaltninger til bekæmpelse og forebyggelse af svig, som f.eks. kreditkortsvindel,
 • Konsultation af kreditoplysningsbureauer og dataudveksling ifm. kreditcheck,
 • Foranstaltninger til videreudvikling af udbud af produkter og tjenester,
 • Statistisk evaluering,

 


Du kan i de enkelte tilfælde rette begæring mode behandling af data, baseret på legitime interesser, jf. Art. 21 GDPR. Du kan læse mere om det under punkt 6.

 1. c) I forbindelse med dit samtykke (§ 6, stk. 1 lit. a)

  og ud over punkt a) og b) behandler 3D Hand Design dine personlige data kun efter udtrykkeligt samtykke, f.eks. ved afsendelse af nyhedsbreve eller brug af cookies (mere herom under punkt 10). Cookie direktiv). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Se også under punkt 6.
 2. Hvem får dine data?
 3. a) Almindelige bestemmelser

  3D Hand Design har klare regler om, hvem der må få personlige oplysninger. Indenfor 3D Hand Design gruppen sendes dine data kun til de virksomheder og medarbejdere, som har brug for dem ifm. opfyldelsen af kontraktlige, lovmæssige og tilsynsmæssige opgaver og forpligtelser og til beskyttelse af de berettigede interesser, der er nævnt i punkt 3.b).
  Derudover modtages dine data af 3D Hand Designs delegerede ordrebehandlere, der er virksomheder, som hjælper os med at opfylde vores virksomhedsmål og -opgaver, som f.eks. IT-virksomheder, betalingsudbydere, leverandører, leveringsfirmaer, trykkerier mv., i det omfang at de har brug for dem til opfyldldning af de overførte opgaver. 3D Hand Design indgår skriftlige aftaler med disse ordrebehandlere, som forpligter dem til at overholde de samme standarder, der glæder for 3D Hand Design.
  Derudover få tredjeparter med hvilke 3D Hand Design samarbejder indenfor databehandlingens nævnte formål, eller hvilke som del af samarbejdet kan vise at have en legitim interesse, såsom inkassobureauer, udbydere af betalingsservice, handelsplatforme som Amazon eller eBay, personlige data fra 3D Hand Design, når du f.eks. handler hos 3D Hand Design gennem disse platforme.
  Så længe der består en lovmæssig eller offentlig forpligtelse, kan de offentlige myndigheder også modtage data.
 4. b) Dataoverførsel til tredjelande

  Dataoverførsel til lande udenfor EU sker kun, hvis det pågældende land har et passende beskyttelsesniveau i henhold til art. 45 GDPR, eller andre garantier i henhold til artikel 46 GDPR for tilstrækkeligt at kunne beskytte dine data.
  3D Hand Design har indenfor koncernen udarbejdet bindende interne bestemmelser omkring databeskyttelse (bindende virksomhedsregler) i henhold til § 46 stk., der skal godkendes af databeskyttelsesmyndighederne. 2. lit. b) Som et supplement til de anvendte standard databeskyttelsesklausuler i henhold til artikel 46, stk. 2. lit. c). 3D Hand Design overfører data baseret på disse garantier.
 5. c) Anden dataoverførsel til USA

  For fuldstændighedens skyld gør vi opmærksom på, at der i USA findes overvågningsforanstaltninger udstedt af de amerikanske myndigheder, der generelt gør det muligt at at gemme al personlig data af alle personer, hvis data er blevet overført fra EU eller Schweiz til USA. Dette sker uden nogen form for differentiering, begrænsning eller undtagelse på grundlag af det forfulgte formål og uden et objektivt kriterium, som gør det muligt at begrænse adgangen af de amerikanske myndigheders til dataene og deres efterfølgende anvendelse til meget specifikke, strengt begrænsede formål, der kan retfærdiggøres både med adgang til disse data og deres anvendelse. Vi gør også opmærksom på, at der i USA ikke findes retsmidler for de berørte parter, som gør det muligt at få adgang til de oplysninger, der vedrører dig, og opnå deres berigtigelse eller annulering. Der findes heller ikke nogen effektiv retslig domstolsbeskyttelse mod almindelige adgangsrettigheder af de amerikanske myndigheder. Vi henviser dig udtrykkeligt til denne juridiske og faktiske tilstand, således at du kan træffe en tilsvarende velinformeret beslutning omkring dit samtykke til at bruge dine personlige data.
  Endvidere gør vi dig opmærksom på, at USA og især virksomheder udenfor "EU-USA og Schweiz-USA rammeaftalen for beskyttelse af privatliv", ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.
 6. Hvor længe behandler og gemmer vi data?

Vi lagrer dine data i det tidsrum svarende til længden af vores forretningsforbindelse og udover det for at udføre reklameaktiviteter indenfor de legitime interesser, så længe du ikke gør indsigelse mod denne databehandling i henhold til Art 21 GDPR, eller så længe du har givet os dit samtykke, at du ikke vil tilbagekalde det. Få mere at vide under punkt 7.
På grund af retslige krav til lagring og dokumentation kan der kræves ekstra lagerplads. Dertil hører i særledeshed forbundsskattelovgivningen (BAO) og handelsloven (UGB) i Østrig samt andre nationale og europæiske bestemmelser.
På grund af vores garantiforpligtelser og vores leverandørers garantier kan en opbevaringsperiode på 3 år (kort forældelsesfrist) og i individuelle tilfælde også meget længere (lang forældelsesfrist) blive mulig og nødvendig, eller vi kan være forpligtet til det pga. lovbestemmelser.

 1. Dine rettigheder som berørt part.

GDPR sikrer dig omfattende beskyttelses- og informationsrettigheder samt især retten til indsigelse og tilbagekaldelse iht. Punkt g). Du kan altid kontakte vores medarbejder med ansvar for databeskyttelse med din anmodning eller klage.
Dine rettigheder, som du normalt kan udføre gratis, i detaljer:

 1. a) Ret til information iht. Art. 15 GDPR

  Du har ret til at fri information om dine personrelaterede og lagrede oplysninger samt i givet fald ret til berigtigelse, spærring eller sletning og tilbagekaldelse af givet samtykke. Kontakt vores medarbejder med ansvar for databeskyttelse, hvis du vil vide mere om anvendelse af dine data.
 2. b) Ret til berigtigelse iht. Art. 16 GDPR

  Dine data er ikke længere korrekte, vil du udøve dine rettigheder eller har du en anden anmodning? Kommuniker det blot til vores kundeservicemedarbejdere.
  Mail: [email protected]
  : +49 (0)202 2995415
 3. c) Ret til annullering eller begrænsning iht. Artikel 17 og 18 GDPR

  På anmodning og under forudsætningerne indeholdt i artikel 17 GDPR, vil vi slette dine data, medmindre vi har ret til at genbruge dem.
  Under betingelserne i artikel 18 GDPR, eller hvis vi ikke kan slette dataene, kan du anmode om, at vi begrænser databehandlingen.
  I alle tilfælde vil vi også informere modtagerne af dataene om dit ønske og også bede dem om at imødekomme dit ønske.
 4. d) Ret til dataoverførsel: Reguleret i artikel 20 GDPR

  Du kan anmode om, at vi leverer dine gemte data.
 5. e) Ret til indsigelse iht. Art. 21 GDPR og om tilbagekaldelse iht. Art. 13. GDPR

  Hvis behandlingen af dataene er baseret på dit samtykke iht. § 6 stk. 1 lit. a, kan du til ethvert tidspunkt tilbagekalde dette samtykke
  Hvis vi behandler dine data på grund af vores legitime interesse, kan du modsige denne behandling iht. Art. 21. GDPR. Vi vil derefter straks kontrollere, om din anmodning er berettiget.
  For at udøve din tilbagekaldelse og indsigelse skal du blot kontakte vores kundeservice eller databeskyttelsesansvarlig.
 6. Skal du sende os data?

For at behandle din ordre har vi brug for dine data. Hvis du giver os adgang til dine data, er du forpligtet til at levere sandfærdige oplysninger. I tilfælde af falske oplysninger inkl. falske informationer om alder, er vi berettiget til at påberåbe os enhver deraf for os opstående skade og hvis strafferetligt relevant også at indberette klager.
Du er ikke forpligtet til at levere data eller give dit samtykke til behandling, hvis dataene ikke er relevante for kontraktens opfyldelse.
På grund af forskellige aldersgrænser for samtykke og handleevne kan vi dog i enkelte tilfælde have brug for at kende din alder.

 1. Automatiseret beslutningstagning og profilering.
 2. a) Automatiseret beslutningstagning.

  Automatiseret beslutningstagning finder kun sted, hvis du beslutter dig for køb for egen regning.
 3. Cookie politik, websiteanalyser, sociale medier og e-mailannoncering
 4. a) Generelle oplysninger om brug af cookies

  Vi bruger cookies og pixels på forskellige sider for at gøre besøget af vores hjemmeside attraktivt og for at muliggøre brugen af visse funktioner. Disse er små tekst- eller billedfiler, der er gemt på din computer eller integreret i vores hjemmeside. Disse hjælper med at identificere en brugers surfingadfærd, og dermed kan dele af hjemmesiden eller specifikke oplysninger tilpasses dine interesser. I den forbindelse bruger 3D Hand Design "førsteparts cookies" og "tredjeparts cookies". En "førsteparts cookie" kommer fra 3D Hand Design, som websiteadministrator selv. Tredjeparts cookies tilskrives en anden, "tredje" person (online marketing service provider osv.), som placerer deres cookies på vores hjemmeside på grundlag en lovlig aftale med os. Med en førsteparts cookie kan du som bruger kun genkendes af den side, hvorfra cookien stammer, dog ikke på tværs af flere domæner. Oplysningerne vil derfor heller ikke videregives til tredjeparter.
  Tredjeparts cookies er fastsat af medkontrahenter, som indsamler brugeroplysninger udfra et kontraktforhold med 3D Hand Design for at optimere og/eller skræddersy marketingaktiviteter.

3D Hand Design adskiller yderligere ved brug af cookies/pixels mellem

 •  Nødvendige (kun førsteparts cookies)

Disse er dem, der er nødvendige for at opretholde kommunikationen, nødvendige funktioner og/eller for at formidle oplysninger. De indstilles og slettes automatisk efter afslutningen af browsersessionen eller udløb af den angivne tid.

 •  væsentlige (førstepart cookies og tredjeparts cookies)

Disse er dem, der forbliver på en pc i det angivne tidsrum og sørger for at 3D Hand Design genkender din pc, næste gang du besøger den samme side, samt dine konfigurerede indstillingerne og oplysninger, og sparer dig behovet for at fylde formularer indeholdende dine data igen. Disse cookies indstilles ved ibrugtagning af den tilbudte funktionalitet, eller indeholder kun generelle anonymiserede oplysninger om dine adgange til hjemmesiden (ikke til deres indhold), for at skaffe 3D Hand Design yderligere oplysninger om disse adgange til senere statistisk formål, eller for at gøre det muligt for 3D Hand Design at analysere navigationsadfærden (anonymiseret) på webstederne og dermed forbedre internets præsentation.

 •  Reklame cookies/pixel, (tredjeparts cookies)

Det drejer sig om dem, hvis formål er at skræddersy vores tilbud og tjenester til dine behov, interesser og præferencer, og for at give dig skræddersyede tilbud, der tilpasses dine behov. Disse vil kun blive brugt efter din godkendelse, medmindre vi har ret til at bruge dem uden din samtykke.

 1. b) Tilbagekaldelses- og klagemuligheder

  Du kan til enhver tid tilbagekalde dit tildelte samtykke og endda med hensyn til de cookies/pixels, der ikke kræver noget samtykke, gøre indsigelse mod brugen, så længe de ikke er nødvendige, eller deaktivering er teknisk mulig. Vi henviser imidlertid til, at i tilfælde
 2. c) Websiteanalyse og sociale medier

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics leveres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der gemmes på en computer og tillader en analyse af brug af 3D Hand Designs tilbud gennem Google. Oplysningerne om brug af vores hjemmeside (inkl. IP adresse), der indsamles af cookies, overføres som regel af Google til en server i USA og bliver gemt der. 3D Hand Design henviser til, at på Google Analytics på vores hjemmeside er blevet udvidet med koden "gat._anonymizeIp ();;" for at sikre en anonymiseret visning af IP-adresser (såkaldt IP-Masking). Google registrerer din IP-adresse kun i forkortet form, hvilket sikrer at din identitet forbliver anonym og ikke kan lade sig identificere. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på vores hjemmesider vil din IP-adresse derfor blive først forkortet af Google indenfor den europæiske union eller i andre medlemsstater tilhørende aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i exceptionelle tilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en Google-server i USA og forkortet der. Google bruger disse oplysninger til at evaluere din brug af 3D Hand Designs hjemmesider, udarbejde rapporter om 3D Hand Designs hjemmesideaktiviteter og til at skaffe ny tjenester til 3D Hand Design ifm. brug af hjemmesider og inernettet. IP-adressen som din browser har tildelt ifm. Google Analytics bliver ikke sammenlagt med andre data fra Google. Overførsel af disse data af Google til tredjepart finder kun sted på baggrund af lovbestemmelser eller i forbindelse med ordrebehandling. Under ingen omstændigheder vil Google lægge dine data sammen med anden data indsamlet af Google. Med dit samtykke accepterer du behandlingen af de data, som Google har indsamlet om dig, på basis af den ovenpå beskrevne databehandling metoden samt det angivne formål. Du kan forhindre lagringen af cookies gennem en tilsvarende indstilling af din browsersoftware og de andre valgmuligheder iht. Punkt 10 c); 3D Hand Design henviser imidlertid til, at du i dette tilfælde muligvis ikke vil være i stand til at bruge alle vores hjemmesiders funktioner til deres fulde omfang. Du kan også forhindre overførsel til Google af data indsamlet gennem cookies og forbundet med brug af disse websider (inkl. din IP-adresse), såsom Googles behandling af disse data, ved at downloade og installere nedenstående link, som indeholder den pågældende browser plugin. For mere information om Google Analytics og privatliv se under http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Privatlivspolitik om brug og brug af Google AdWords

Controlleren har integreret Google AdWords på denne hjemmeside.Google AdWords er en internetannonceringstjeneste, der gør det muligt for annoncører at køre annoncer både på Googles søgemaskine og på Google-netværket.Google AdWords tillader en annoncør at foruddefinere søgeord, der kun viser en annonce på Googles søgemaskineresultater, når søgemaskinen henter et søgeordsrelateret søgeresultat.I Google-netværket distribueres annoncerne til emne-relevante websider ved hjælp af en automatiseret algoritme og ifølge tidligere definerede søgeord.

Driftsselskabet for Google AdWords Services er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at fremme vores hjemmeside ved at vise interessebaseret annoncering på tredjepartswebsteder og i søgemaskinens resultater fra Google-søgemaskinen og ved at vise reklamer på vores hjemmeside.

Hvis en berørt person når vores hjemmeside via en Google-annonce, bliver en såkaldt konverterings cookie gemt på Googles informationsteknologisystem af Google.Hvilke cookies er der allerede blevet forklaret ovenfor.En konverterings cookie mister sin gyldighed efter tredive dage og bruges ikke til at identificere den pågældende.Om konverterings cookien, hvis cookien endnu ikke er udløbet, spores der om, hvorvidt visse undersider, såsom indkøbskurven fra et online-butikssystem, blev tilgængelige på vores hjemmeside.Konverterings cookien fortæller både os og Google, om en berørt person, der kom til vores hjemmeside via en AdWords-genereret indtægt, dvs. afsluttet eller annulleret et køb.

De data og oplysninger, der indsamles ved brug af konverterings cookien, bruges af Google til at oprette besøgsstatistikker til vores hjemmeside.Disse besøgsstatistikker bruges herefter af os til at bestemme det samlede antal brugere, der er blevet sendt til os via AdWords-annoncer, for at bestemme succesen eller fejlen i deres AdWords-annonce og for at optimere vores AdWords-annoncer til fremtiden ,Hverken vores virksomhed eller nogen anden Google AdWords-annoncør modtager nogen information fra Google, der kunne identificere den registrerede.

Konverterings cookien gemmer personligt identificerbare oplysninger, som f.eks. De websider, der er besøgt af den berørte person.Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres dine personlige oplysninger, herunder IP-adressen til den internetforbindelse, der anvendes af den registrerede, til Google i USA.Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA.Google kan overføre disse personlige data indsamlet gennem den tekniske proces til tredjepart.

Den berørte person kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside, som vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed strider mod indstillingen af ​​cookies.En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en konverterings cookie på den pågældende persons informationsteknologi system.Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google AdWords, slettes når som helst via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod Googles interessebaserede annoncering.For at gøre dette skal den pågældende have adgang til linket www.google.com/settings/ads fra hver af de internetbrowsere, de bruger, og foretager de ønskede indstillinger der.

Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/.

Privacy Policy for brug og brug af YouTube

Controlleren har integreret YouTube-komponenter på denne hjemmeside.YouTube er en internetvideoportal, der giver videoudgivere mulighed for frit at se videoklip og andre brugere til gratis visning, bedømmelse og kommentarer.YouTube tillader offentliggørelse af alle typer videoer, således at både komplette film- og tv-udsendelser, men også musikvideoer, trailere eller brugerfremstillede videoer via internetportalen er tilgængelige.

YouTubes operativselskab er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hvert besøg på et af siderne på dette websted, der drives af controlleren og indarbejder en YouTube-komponent (YouTube-video), forårsager automatisk, at internetbrowseren om fagets informationsteknologi system repræsenteres af den respektive YouTube-komponent at downloade en illustration af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube.Flere oplysninger om YouTube kan findes på https://www.youtube.com/yt/about/en/.Som en del af denne tekniske proces vil YouTube og Google være opmærksom på, hvilken specifik bund på vores websted personen besøger.

Hvis personen er logget ind på YouTube samtidig, anerkender YouTube ved at ringe til en underside, der indeholder en YouTube-video, hvilken bestemt bund af vores hjemmeside, den berørte person besøgte.Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og er knyttet til den berørte persons YouTube-konto.

YouTube og Google modtager altid oplysninger via YouTube-komponenten, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget på YouTube samtidig med adgang til vores hjemmeside.Dette sker uanset om personen klikker på en YouTube-video eller ej.Hvis sådanne oplysninger ikke er bestemt til at blive videregivet til YouTube og Google af den pågældende person, kan sidstnævnte forhindre overførslen i at logge ud af deres YouTube-konto, før vi kontakter vores hjemmeside.

YouTubes fortrolighedspolitik, der findes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/, identificerer indsamling, behandling og brug af personligt identificerbare oplysninger af YouTube og Google.

Fortrolighedspolitik for brug og brug af Belboon

Controlleren har integrerede komponenter fra Belboon på denne hjemmeside.Belboon er et tysk affilieret netværk, der tilbyder affiliate marketing.Affiliate marketing er en internetbaseret form for distribution, der tillader kommercielle operatører af websteder, de såkaldte købmænd eller annoncører, reklame, som normalt betales via klik eller salgsprovisioner på tredjepartswebsteder, dvs. distributører, tilknyttede virksomheder eller udgivere blive kaldt, vis.Købmanden yder via det tilknyttede netværk et reklamemateriale, dvs. et banner eller andre egnede midler til internetannoncering, der efterfølgende er indarbejdet af en affilieret på deres egne hjemmesider eller andre kanaler, såsom søgeordsannoncering eller e-mail Marketing, annonceres.

Adcells driftselskab er belboon GmbH, Weinmeisterstr.12-14, 10178 Berlin.

Belboon sætter en cookie på den pågældende persons informationsteknologi system.Hvilke cookies er der allerede blevet forklaret ovenfor.Belboon tracking cookie gemmer ikke personlige oplysninger.Kun affiliateens identifikationsnummer, dvs. den partner, der formidler den potentielle kunde, samt det ordinære nummer for den besøgende på et websted og det klikket reklamemedium, gemmes.Formålet med opbevaring af disse data er behandling af provisionsbetalinger mellem en købmand og affiliate, der håndteres via det tilknyttede netværk, dvs. Belboon.

Den berørte person kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside, som vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed strider mod indstillingen af ​​cookies.

En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Belboon i at indstille en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem.Derudover kan cookies, som allerede er indstillet af Belboon, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Den gældende Belboon Privacy Policy findes på https://www.belboon.com/about-us/ privacy.

Privacy Policy om brug og brug af Trustami

For at vise de samlede anmeldelser samt feedback fra social medier på denne hjemmeside er Trustami Trust Seal inkluderet. Dette tjener til at gennemføre vores legitime interesser i optimal markedsføring af vores tilbud på vores eget websted i overensstemmelse med § 6, stk. 1, sætning 1 lit. DSGVO. Når du opretter Trustami Trust Seal, gemmer webserveren automatisk data (adgangsdata) i form af en serverlogfil, der indeholder f.eks. Dato og klokkeslæt for hentningen, din IP-adresse i forkortet form og den anmodende udbyder. Disse adgangsdata vil ikke blive evalueret og overskrives automatisk inden for syv dage efter afslutningen af ​​dit sidebesøg. Den Trustami trustmark og dens annoncerede tjenester udbydes af Trustami GmbH, Schröder Straße 5, 10115 Berlin.

Betalingsmetode: Privatlivspolitik til PayPal som betaling

Controlleren har integrerede komponenter fra PayPal på denne hjemmeside.PayPal er en online betalingstjenesteudbyder.Betalinger foretages via såkaldte PayPal-konti, som er virtuelle private eller erhvervskonti.Derudover har PayPal mulighed for at behandle virtuelle betalinger via kreditkort, hvis en bruger ikke har en PayPal-konto.En PayPal-konto administreres via en e-mail-adresse, hvorfor der ikke er noget klassisk kontonummer.PayPal gør det muligt at indlede online betalinger til tredjeparter eller modtage betalinger.PayPal påtager sig også trustee-funktioner og tilbyder køberbeskyttelsestjenester.

Det europæiske driftsselskab af PayPal er PayPal (Europe) S.à.rl & Cie.SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg.

Hvis den registrerede vælger "PayPal" som betalingsalternativ under bestillingsprocessen i vores online-butik, vil data fra den registrerede automatisk overføres til PayPal.Ved at vælge denne betalingsopsætning accepterer den registrerede overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.

De personlige data, der sendes til PayPal, er normalt fornavn, efternavn, adresse, e-mail-adresse, IP-adresse, telefonnummer, mobilnummer eller andre data, der kræves til betalingsbehandling.Til gennemførelse af købsaftalen er der også nødvendige personlige data, som er i forbindelse med den respektive ordre.

Formålet med dataoverførslen er betalingsbehandling og forebyggelse af svig.Controlleren vil give PayPal personligt identificerbare oplysninger, især hvis der er en berettiget interesse i overførslen.De personlige data, der udveksles mellem PayPal og controlleren, kan overføres af PayPal til kreditrapporteringsbureauer.Denne overførsel sigter mod identitets- og kreditcheck.

PayPal kan udlevere personlige oplysninger til datterselskaber og tjenesteudbydere eller underleverandører, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde sine kontraktlige forpligtelser eller at behandle dataene på vegne af det.

Den registrerede har mulighed for at tilbagekalde samtykket til håndtering af personoplysninger mod PayPal til enhver tid. En tilbagekaldelse har ingen indflydelse på personoplysninger, som skal behandles, anvendes eller overføres til (kontraktlig) betalingsbehandling.  

PayPal's gældende privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Betaling: Fortrolighedspolitik til Mollie som betaling

Controlleren har integrerede komponenter fra Mollie på denne hjemmeside.Mollie er en online betalingstjenesteudbyder.Mollie tilbyder mulighed for at foretage virtuelle betalinger via kreditkort og kontantløs betaling af produkter og tjenester på internettet.Mollie gør det muligt at indlede online betalinger til tredjeparter eller modtage betalinger.

Mollie's driftselskab er Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam,
Holland

Hvis den registrerede vælger "Mollie" som betalingsalternativ under ordreprocessen i vores onlinebutik, overføres data fra den pågældende person automatisk til Mollie.Ved at vælge denne betalingsopsætning accepterer den registrerede overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.

Personoplysninger udvekslet med Mollie er fornavn, efternavn, adresse, e-mail-adresse, IP-adresse, telefonnummer, mobilnummer eller andre data, der er nødvendige for betalingsbehandling.Formålet med dataoverførslen er betalingsbehandling og forebyggelse af svig.Til gennemførelse af købsaftalen er der også nødvendige personlige data, som er i forbindelse med den respektive ordre.

Mollie kan i givet fald offentliggøre personlige oplysninger til datterselskaber og tjenesteydere eller underentreprenører i det omfang det er nødvendigt for at opfylde sine kontraktlige forpligtelser eller for at behandle dataene på dens vegne.

Den registrerede har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde samtykke til håndtering af personoplysninger til Mollie. En tilbagekaldelse har ingen indflydelse på personoplysninger, som skal behandles, anvendes eller overføres til (kontraktlig) betalingsbehandling.  

Mollie's gældende privatlivspolitik findes på https://www.mollie.com/privacy/.

Betaling: Privatlivspolitik for Sofortüberweisung som betalingsmetode

Controlleren har integreret Instant Transfer-komponenter på denne hjemmeside.Sofortüberweisung er en betalingstjeneste, der muliggør kontantløs betaling for produkter og tjenester på internettet.Sofortüberweisung repræsenterer en teknisk procedure, hvorved onlineforhandleren straks modtager en betalingsbekræftelse.Dette gør det muligt for en købmand at levere varer, tjenester eller downloads til kunden umiddelbart efter bestilling.

Operationsselskabet Sofortüberweisung er SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Tyskland.

Hvis den registrerede vælger "Sofortüberweisung" som betalingsopsætning under bestillingsprocessen i vores online-butik, overføres data fra den berørte person automatisk til Sofortüberweisung.Ved at vælge denne betalingsopsætning accepterer den registrerede overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.

Under købet via Sofortüberweisung overfører køberen PIN og TAN til Sofort GmbH.Umiddelbar overførsel overfører derefter overførslen til onlineforhandleren efter teknisk verifikation af kontosaldoen og hentning af yderligere data for at kontrollere kontoens dækning.Udførelsen af ​​den finansielle transaktion meddeles derefter automatisk til online-forhandleren.

Personoplysninger udvekslet med Sofortüberweisung er fornavn, efternavn, adresse, e-mail-adresse, IP-adresse, telefonnummer, mobilnummer eller andre data, der er nødvendige for betalingsbehandling.Formålet med dataoverførslen er betalingsbehandling og forebyggelse af svig.Controlleren vil forsyne Sofortüberweisung med andre personlige oplysninger, selvom der er en legitim interesse for overførslen.De personlige data, der udveksles mellem Sofortüberweisung og controlleren, kan overføres ved øjeblikkelig bankoverførsel til kreditrapporteringsbureauer.Denne overførsel sigter mod identitets- og kreditcheck.

Sofortüberweisung kan overføre personoplysninger til tilknyttede virksomheder og serviceudbydere eller underleverandører, for så vidt dette er nødvendigt for at opfylde kontraktmæssige forpligtelser, eller dataene skal behandles i ordren.

Den registrerede har mulighed for at tilbagekalde samtykke til håndtering af personoplysninger til enhver tid i forhold til Sofortüberweisung.En tilbagekaldelse har ingen indflydelse på personoplysninger, som skal behandles, anvendes eller overføres til (kontraktlig) betalingsbehandling.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser i Sofortüberweisung findes på https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

 

BRUG AF SOCIALE MEDIER PLUGINS

Vi bruger ikke sociale medier plugins. Symboler og logoer relateret til Facebook, Instagram, Pintarest, Twitter og Youtube, der er synlige på 3D Hand Designs hjemmesider, er udelukkende links til disse tjenesters sider. Hvis du klikker på et af disse ikoner, modtager tjenesteudbyderen ikke nogen personlige oplysninger om dig fra os.
Der kan du dele og vise indhold fra 3D Hand Design. Ved at bruge den enkelte udbyders tjenester underligger du dens privatlivspolitik. Se også vores henvisninger under punkt 12, links til eksterne hjemmesider.

 1. Links til eksterne hjemmesider

3D Hand Designs hjemmesider indeholder links til andre virksomheders hjemmesider. 3D Hand Design har ingen indflydelse på design og indhold af disse hjemmesider. 3D Hand Design kan heller ikke kontrollere, hvordan udbyderne af disse hjemmesider håndterer dine oplysninger. Databeskyttelseserklæringen og vores ansvar og hæftelse dækker derfor ikke de tilknyttede hjemmesider. For yderligere spørgsmål bedes du kontakte direkte disse virksomheder.