• All products are added to your cart.

Tilbagekaldelsesret

De har retten til at tilbagekalde denne kontrakt indenfor fjorten dage uden angivelse af grunde. Tilbagekaldelsesretten er 14 (fjorten) dage fra den dag af hvor De eller en af dem udnævnt tredje person, som ikke er transportør, har taget varerne, henholdsvis varen i besiddelse.

For at gøre deres tilbagekaldelsesret gældende, så skal de meddele os

3D Hand Design | Michael Wartini
Tannenstr. 118
D 42283 Wuppertal
Telefonnummer: ++49/202/2995415
Telefaxnummer: ++49/202/2995416
E-Mail: [email protected]

gennem en entydig erklæring (f.eks. et med posten sendt brev, telefax eller e-mail) omkring deres beslutning, at tilbagekalde denne kontrakt. Hertil kan De anvende det vedlagte mønster-tilbagekaldelsesformular, som dog ikke er foreskrevet.

Til overholdelse af tilbagekaldelsesfristen er det tilstrækkeligt, at De sender en meddelelse over udøvelsen af tilbagekaldelsesretten inden udløb af tilbagekaldelsesfristen.

Tilbagekaldelsens følger

Når De tilbagekalder denne kontrakt, så skal vi tilbagebetale alle beløb, som vi har modtaget fra Dem, inkl. leveringsomkostninger (med undtagelse af yderligere omkostninger, som er opstået på grund af at De har valgt en anden leveringsform end den af os tilbudte prisgunstige standardlevering) omgående og senest indenfor 14 (fjorten) dage, fra den dag af, hvor vi har modtaget meddelelsen vedrørende deres tilbagekaldelse for denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling anvender vi det samme betalingsmiddel, som De har anvendt ved den oprindelige transaktion; undtagen noget andet udtrykkeligt er blevet aftalt med Dem; på grund af denne tilbagebetaling beregnes der under ingen omstændighed betaling.

Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi igen har modtaget varerne eller indtil De har tilvejebragt beviset på, at De har tilbagesendt varerne, alt efter hvilket tidspunkt der tidligere har været. De skal sende eller levere varerne omgående og i hvert fald senest indenfor fjorten dage fra den dag af, hvor De meddeler denne kontrakts tilbagekaldelse til os. Fristen er overholdt, når De sender varerne inden udløbet af fristen på fjorten dage.

De bærer de direkte omkostninger for tilbagesendelse af returvarerne. De hæfter kun for varernes eventuelle værditab, når dette værditab kan føres tilbage på en til kontrol af beskaffenheden, egenskaberne og funktionsvis ikke nødvendig omgang med varerne.