• All products are added to your cart.

FAQ: Spørgsmål og svar Magic Footprints

Hvad er forskellen på Magic Footprint standard og Magic Footprint specialsæt?

Ved Magic Footprint standardsæt kan du anvende enhver slags papir og er begrænset i størrelsen (maks. 60 x 100 mm) , imens Magic Footprint specialsættet kun kan anvende specielt papir. Som regel er du her ikke begrænset i størrelsen.

Hvor længe er aftrykkene holdbare?

Ved begge produkter er aftrykkets holdbarhed ubegrænset. Begge produkter opfylder de højeste krav med henblik på deres dokumentægthed.. Magic Footprint standardsættet kan benyttes over en længere periode, mens den åbnede klud ved Magic Footprint specialsættet udtørrer efter et par dage.


Hvorfor har startsættet til 4 aftryk kun et felt til rådighed?

Ved startsættet til 4 aftryk drejer det sig om upåklagelige produkter, hvor man dog kun har et felt til rådighed i stedet for de normale 2 felter.


Hvad skal jeg som jordemoder være særligt opmærksom på ved gentagen anvendelse?

Ved gentagen anvendelse bør du være opmærksom på, at babyens fod er ren ved aftrykstagning eller ikke kommer direkte i kontakt med Magic Footprint rammen.


Skal jeg betale den normale pris, hvis jeg arbejder som jordemoder og fødselshjælper?

Nej, naturligvis får du ved henvendelse samme særpriser som vores kunder fra fødeklinikker.


Hvad er Magic Footprint standardsæt?

Magic Footprint standardsæt er en absolut ny metode til at tage aftryk af fødder ved nyfødte i Tyskland.

Derved drejer det sig oprindeligt om et produkt, der stammer fra en producent i USA og som anvendes på amerikanske fødeklinikker til identificering.

Hvad er ideen bag Magic Footprint standardsæt?

De gængse metoder til at tage aftryk er enten sundhedsskadelige (stempelfarve, fødevarefarve) eller forbundet med en uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde (plaka-farver).

Vores undersøgelser ved andre producenter har bekræftet dette. Der findes ingen stempelfarve uden skadelige stoffer. Produkterne er ikke bestemt til anvendelse ved nyfødte. Derfor er de ikke testet dermatologisk og man kan ikke udelukke allergiske reaktioner. Dette gælder også for fødevarefarver. Også de fingermalefarver, der nogen gange anvendes, opfylder, på trods af CE-mærkning, ofte ikke kravene i de pågældende standarder. Derfor tilbyder vi vores produkter. Ved henvendelse oplyser vi gerne referencer på fødeklinikker, hvor vores Magic Footprint standardsæt har været i brug i lang tid.